SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA   za svetovanje  

1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Podjetje Nocom d.o.o., Ljubljanska cesta 19, 1233 Dob  je sprejelo splošne  pogoje poslovanja, s katerimi določa pogoje delovanja svetovalnega telefona, izvedbe svetovanja, plačila storitev in odgovornosti glede svetovanja.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo  pravice in obveznosti pogodbenih strank, na eni strani podjetja Nocom d.o.o., na drugi strani pa uporabnika storitev, ki jih nudi in opravlja podjetje Nocom d.o.o., ter določajo način, ceno, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake objavljene predstavitve, oglasa in  ponudbe podjetja.

Nocom d.o.o. organizira in izvaja telefonsko svetovanje s področja upokojevanja, in sicer na način, da uporabnike storitev svetovalnega telefona neposredno poveže s svetovalcem. Vsa vprašanja se postavijo neposredno svetovalcu. Vsak telefonski pogovor je zaupne narave. Telefonski pogovor se zaradi zagotavljanje višje kakovosti storitve in za namen dokazovanja morebitne odškodninske odgovornosti snema. Pri tem se družba Nocom d.o.o. in svetovalci obvezujejo, da bodo v celoti ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in da nobenega podatka ne bodo posredoval tretji osebi.

Na strani uporabnika je koliko osebnih podatkov poda svetovalcu, če želi lahko ostane tudi anonimen.

Podjetje Nocom d.o.o. bo skrbelo za strokoven kader, ki bo uporabnikom storitve podajal nasvete. Storitev je namenjena vsem , ki se strinjajo s splošnimi pogoji poslovanja, ki so javno objavljeni na spletnem portalu podjetja.

 

2. INFORMACIJE KI JIH MORA PONUDNIK ZAGOTOVITI NA
PODLAGI ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV IN ZAKONA O
ELEKTRONSKEM POSLOVANJU NA TRGU

Podatki o sedežu družbe ter osnovni podatki:
Nocom d.o.o.
Ljubljanska cesta 19, 1233 Dob
Matična št.: 5537118000
Davčna št.: SI 56302258

TRR    SKB d.d. , Ljubljana   Si 560317 1100 0907 6708
Telefon: 01 722 04 60
E-mail: info@nocom.si 

 

Spletne strani :  www.mojapokojnina.com ; www.pokojnina.inf   www.pokojninsko-svetovanje.com

Navedba tehničnih podatkov, ki vodijo do svetovanja:

  1. Postavitev vprašanja svetovalcu na komercialni liniji: 090 4005
  2. Kontakt uporabnika s svetovalcem in svetovanje
  3. Plačilo storitve na podlagi minutnega intervala komercialne linij.

 

3. UPORABA STORITVE  svetovanje

Vsak uporabnik storitve »svetovalni telefon« in vsak izmed svetovalcev je dolžan ravnati v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Storitev podjetja Nocom d.o.o. zajema organizacijo in nemoteno delovanje telefonskega svetovanja, in sicer na način, da uporabnik storitve pokliče komercialno linijo podjetja. Ob vzpostavljenem kontaktu se uporabniku storitve oglasi avtomatski odzivnik, ki vzpostavi neposreden kontakt s svetovalcem, kateremu uporabnik storitve zastavi vprašanje.

Telefonsko svetovanje je namenjeno dajanju informacij  splošne narave.

Svetovalec podjetja Nocom d.o.o. opravlja nasvete izključno le po telefonu na osnovi podanih informacij stranke in veljavne zakonodaje

Morebitne pritožbe lahko stranke posredujejo na E mail   info@nocom.si.